Bod č.70.:

PROM/11 - Záměru prodeje pozemků v k. ú. Plzeň společnosti Anglické nábřeží Development s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Situace pozemky)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.41 (Majetek města Plzně)
Příloha č.42 (Majetek města Plzně)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:353 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX