Bod č.58.:

MAJ/12 - Změna usnesení ZMP č. 215 ze dne 14. 4. 2016 ve věci výkupu pozemku parc. č. 1275/12, k. ú. Bolevec, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 1862 k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 215 ze dne 14. 4. 2016)
Příloha č.2 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:343 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX