Bod č.71.:

PROM/12 - Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Křimice a v k. ú. Skvrňany v souvislosti s majetkovým vypořádáním dokončené stavby „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Geometrické plány)
Příloha č.5 (Mapa majetek města)
Příloha č.6 (Mapa letecký snímek)
Příloha č.21 (Stanovisko MO Plzeň 5 - Křimice (rozhodnutí starosty))
Příloha č.22 (Stanovisko MO Plzeň 5 - Křimice (rozhodnutí starosty))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:354 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX