Bod č.78.:

PROM/19 - Prodej jednotky č. 1159/17 (nebytový prostor) na adrese Brněnská č. or. 48 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (foto )
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:361 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX