Bod č.81.:

PROM/22 - Prodej volné bytové jednotky č. 859/12 v Plzni, na adrese Úslavská č. or. 40

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:364 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX