Bod č.68.:

PROM/9 - Prodej pozemku p. č. 2688/113 v k. ú. Plzeň spol. Plzeňské byty s.r.o. a zřízení služebností

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP vč. přílohy)
Příloha č.2 (stanovisko MO P2)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:352 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX