Bod č.69.:

PROM/10 - Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1585/40, 1585/41 a 1585/42 a ponechání nově vzniklých pozemků p. č. 1585/37, 1585/38 a 1585/39, vše v k.ú. Litice u Plzně, v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP k žádostem pí Havelkové a p. Junka)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP k žádosti p. Kešnera)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 6)
Příloha č.4 (dokument ÚKRMP - grafická část)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (majetek města)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX