Bod č.73.:

PROM/14 - Prodej pozemků p. č. 2031/1, 2031/4, 2032, 2033, 2034, 2041/2, 2043/2, 2045/5, 2049/2, 2051/2, 2140/2, 2346/50, vše v k. ú. Nýřany

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanoviska obce)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (situace )
Příloha č.5 (geometrický plán )
Příloha č.6 (majetek města)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:356 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX