Bod č.80.:

PROM/21 - Prodej bytové jednotky č. 2669/47 v Plzni, na adrese Heyrovského 3

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (dopis BYT MMP)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:363 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX