Bod č.19.:

ŘEÚ/3 - Výplata 1. tranše z úvěrového rámce 650 mil. Kč od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Výplata 1. tranše z úvěrového rámce 650 mil. Kč od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III)
Důvodová zpráva (Výplata 1. tranše z úvěrového rámce 650 mil. Kč od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III)
Příloha č.1 (Přehled A.1.3 Fiše pro přidělení úvěru)
Příloha č.2 (Souhlas s přidělením úvěru - dopis od Evropské investiční banky )
Příloha č.3 (Smlouva o financování č. 82.651 Plzeňská městská infrastruktura III ) (*)
Příloha č.4 (Modelový příklad dluhové služby v případě čerpání obou tranší úvěru EIB III)
Příloha č.5 (Vzor nabídky/akceptace vyplacení úvěrových prostředků)
Příloha č.6 (Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení včetně čerpání úvěru EIB III )
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Usnesení FV ZMP č.10/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:304 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX