Bod č.79.:

PROM/20 - Prodej volných bytových a nebytových jednotek z majetku města Plzně dle Řádu městské soutěže

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (orientační mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:362 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX