Bod č.61.:

PROM/2 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2233/26 v k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX