Bod č.52.:

MAJ/6 - Bezúplatný převod pozemku p. č. 293/15 a nově vzniklého pozemku p. č. 234/10 k. ú. Malesice, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Rozhodnutí starosty MO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.5 (Geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX