Bod č.24.:

KŘTÚ/11 - Změna Manuálu jednotného přístupu k využívání systému Plzeňská karta

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Manuál jednotného přístupu k využívání systému Plzeňská karta s vyznačeným návrhem změny)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:309 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX