Bod č.36.:

OPP/3 - Poskytnutí dotace na opravu druhých vstupních dveří včetně oprav mramorových obkladů polikliniky na Denisovo nábřeží 4/1000, Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (List vlastnictví)
Příloha č.3 (Rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX