Bod č.38.:

OPP/5 - Poskytnutí dotace na opravu stropů, vnitřních omítek kleneb a dřevěných schodišť usedlosti v ulici Rolnické náměstí 2/4, Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (List vlastnictví)
Příloha č.3 (Rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:323 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX