Bod č.41.:

OPP/8 - Poskytnutí dotace na opravu secesní výzdoby exteriéru Kestřánkovy vily v ulici Karlovarská 451/70, Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (List vlastnictví)
Příloha č.3 (Rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:326 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX