Bod č.10.:

OPM/1 - Záměr zapojení města Plzně do projektu mezinárodní nadace Liberation Route Europe v rámci programu Europe for Citizens opatření Networks of Towns a participace města Plzně jako partnera projektu

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:294 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX