Bod č.13.:

NámZ/1 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (program a scénář hlasování VH spol.PT, a.s. a delegování zástupce města na tuto VH)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (program a scénář hlasování VH spol.PT) (*)
Příloha č.2 (informace PT ve věci stanovení ceny tepla)
Příloha č.3 (pozvánka na VH) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:297 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX