Bod č.7.:

KP+ŘEÚ/4 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Plzeň pro rok 2019 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na projekt „Náplavka u Radbuzy se otevírá“

(předkladatel:p. primátor, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:291 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX