Bod č.14.:

SPORT+ŘEÚ/1 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu TJ Slavoj Plzeň z.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (NU) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha 1)
Příloha č.2 (Příloha 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:299 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX