Bod č.15.:

SPORT+ŘEÚ/2 - Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání subjektu Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (NU) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha 1)
Příloha č.2 (Příloha 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:300 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX