Bod č.16.:

SPORT/3 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu HC PLZEŇ 1929 s.r.o.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (NU)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha 1)
Příloha č.2 (Příloha 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:301 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX