Bod č.17.:

SPORT/4 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (NU)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (Příloha )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:302 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX