Bod č.85.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č.1 Smlouva o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Příloha č.2 Dopis od Sdružení hasičů ČMS)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:368 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX