Bod č.14.:

EK/11 - 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019-převod fin.prostředků z rozpočtu MO3 do rozpočtu MMP za účelem fin.podpory na zakoupení přístroje pro zjišťování hladiny omamných a psychotropních látek(OPL)pro Městskou policii Plzeň

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis č.j. MMP/139022/19)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 335/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX