Bod č.19.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (IZ - ve věci plnění rozpočtu roku 2019 MO Plzeň 3 k 30.6.2019)
Příloha č.2 (zápis z 5. zasedání OV Radobyčice ze dne 28.5.2019)
Příloha č.3 (zápis z 6. zasedání OV Radobyčice ze dne 26.6.2019)
Příloha č.4 (zápis z 6. zasedání OV Valcha ze dne 3.6.2019)
Příloha č.5 (zápis z 7. zasedání OV Valcha ze dne 2.8.2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX