Bod č.2.:

ST1/2 - Schválení programu jednání

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX