Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX