Bod č.6.:

MSB1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o činnosti místostarosty MO Plzeň 1)
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:106 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX