Bod č.12.:

RMO1/3 - Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - odd. investic k 30.6.2019

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu oddělení investic ÚMO Plzeň 1 k 30. 6. 2019 )
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů s přehledem o stavu a čerpání rozpočtu oddělení investic ÚMO Plzeň 1 k 30.6.2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:112 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX