Bod č.13.:

RMO1/4 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019, č. 29 týkající se financování akce "Proměna vnitrobloku Krašovská"

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 29)
Příloha č.2 (Rozpis závazného ukazatele rozpočtu stavebních a nestavebních investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:113 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX