Bod č.14.:

RMO1/5 - Aktualizace seznamu jmenovitých investičních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č.30

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozpočtové opatření č. 30)
Příloha č.2 (Rozpis závazného ukazatele rozpočtu stavebních a nestavebních investic)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam akcí s vyznačenou úpravou rozpočtu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:114 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX