Bod č.16.:

RMO1/7 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30.6.2019

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2019)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2019)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:116 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX