Bod č.18.:

RMO1/9 - Projednání individuálních žádostí o dotaci na veřejně prospěšné účely v oblasti sportu a volnočasových aktivit

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Fondu západočeských olympioniků)
Příloha č.2 (žádost spolku Sportovních klubů Plzeň Bolevec)
Příloha č.3 (žádost spolku Poběžte s námi v Bolevci, z.s.)
Příloha č.4 (zápis jednání Komise pro sport a mládež ze dne 29.8.2019)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:118 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX