Bod č.19.:

RMO1/10 - Změna účelu využití poskytnuté dotace

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Nadačního fondu Plzeň sobě o změnu účelu)
Příloha č.2 (zápis jednání Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti ze dne 14.8.2019)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/004344)
Příloha č.4 (návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/004344)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:119 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX