Bod č.21.:

RMO1/12 - Změna rozsahů stávajících ulic K Prokopávce a Pode Dvory

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (úprava rozsahů ulic)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:121 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX