Bod č.22.:

RMO1/13 - Změna katastrální hranice mezi katastrálními územími Bolevec a Chotíkov

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (změna katastrální hranice) (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:122 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX