Bod č.23.:

RMO1/14 - Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Změnová vyhláška) (*)
Příloha č.2 (Revize )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:123 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX