Bod č.25.:

RMO1/16 - Návrh novely vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. 4/2014

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (vyhláška o poplatku za odpad)
Důvodová zpráva (vyhláška o poplatku za odpad)
Příloha č.1 (vyhláška o poplatku za odpad)
Příloha č.2 (vyhláška o poplatku za odpad)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:125 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX