Bod č.26.:

ST1/4 - Změna jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Původní JŘFV ) (*)
Příloha č.2 (Revize)
Příloha č.3 (Nový JŘFV )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:126 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX