Bod č.27.:

ST1/5 - Změna Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Původní JŘKV )
Příloha č.2 (Revize )
Příloha č.3 (Nový JŘKV )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:127 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX