Bod č.28.:

ST1/6 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (zápis ze zasedání FV bude předložen na stůl)

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:128 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX