Bod č.29.:

ST1/7 - Informativní zprávy

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Aktuální výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Organizace prázdninového provozu v mateřských školách MO Plzeň 1ve školním roce 2018/2019)
Příloha č.3 (informativní zpráva - komunální služby)
Příloha č.4 (Anonymní dopis + stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Dopis Ing. Bohuslava Strejce + odpověď)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX