Bod č.10.:

FIN/3 - Schválení dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2019 v rámci Dotačního programu mikrogranty pro rok 2019 II

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení ZMO P4)
Důvodová zpráva č.1 (TyfloCentrum, o.p.s.)
Důvodová zpráva č.2 (Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Plzeň-Doubravka)
Důvodová zpráva č.3 (TJ Plzeň Újezd, z.s.)
Důvodová zpráva č.4 (JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek)
Důvodová zpráva č.5 (SK SENCO Doubravka z.s.)
Příloha č.1 (Dotační program mikrogranty pro rok 2019 II)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO P4) (*)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO č. 0035/19)
Příloha č.4 (Žádost: TyfloCentrum, o.p.s.) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Žádost: Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Plzeň-Doubravka ) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Žádost: TJ Plzeň Újezd) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (Žádost: JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek ) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (Žádost: SK SENCO Doubravka z.s.) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (Smlouva: Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Plzeň-Doubravka ) - dokument je neveřejný
Příloha č.11 (Smlouva: JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek ) - dokument je neveřejný
Příloha č.12 (Smlouva: TyfloCentrum, o.p.s.) - dokument je neveřejný
Příloha č.13 (Smlouva: SK SENCO Doubravka z.s.) - dokument je neveřejný
Příloha č.14 (Souhrnný přehled údajů za žádosti včetně navržené částky) - dokument je neveřejný
Příloha č.15 (Usnesení RMO P4 č. 0161/19)
Příloha č.16 (Usnesení RMO P4 č. 0162/19)
Příloha č.17 (Usnesení RMO P4 č. 0163/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX