Bod č.8.:

FIN/1 - Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. pololetí roku 2019

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (přehled plnění rozpočtu za 1-6/2019)
Příloha č.2 (usnesení FV z 28.8.2019) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. RMO č. 0150/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX