Bod č.9.:

FIN/2 - Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 - souhrnné rozpočtové opatření č. 5 včetně změny účelu poskytnutého provozního příspěvku 33. MŠ

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (bilance a tabulky závazných ukazatelů - RO č. 5)
Příloha č.2 (dopis ředitelky 33. MŠ) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. FV ze dne 28.8.2019) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usn. RMO č. 0151/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX