Bod č.19.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV

(předkladatel:Bc. Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis KV červen 2019)
Příloha č.2 (Zápis KV září 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX