Bod č.14.:

PSČO/1 - Výpověď smlouvy o poskytování služeb - BS-CENTRAL s.r.o.

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (výpověď smlouvy)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytování služeb)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX