Bod č.17.:

PSČO/4 - Projednání návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001, Statut města

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh stanoviska MOP4)
Příloha č.2 (Statut města, vč. změn) (*)
Příloha č.3 (návrh změnové vyhlášky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX